Wat doen wij?

Samenkomsten

Beluister een recente preek 

Elke zondagochtend is er in ons gebouw aan de Gildeweg 29 tussen 10.00 en 11.45 uur een samenkomst voor iedereen. Het is een eredienst. In deze samenkomsten is er ruimte voor gebed, voor een zangdienst met lofprijzing en aanbidding voor de Heer, voor luisteren naar wat de Heilige Geest tot de gemeente zegt en voor prediking van Gods Woord. Na de samenkomst is er gelegenheid voor gebed en bediening.

Als de volwassenen hun kerkdienst hebben, is er voor de kinderen de KinderKerk. We hebben in ons gebouw geschikte kinderruimtes voor de diverse leeftijdsgroepen. 

Na de dienst vinden we het leuk om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te raken. In een ontspannen sfeer met koffie of thee.


Lofprijs en aanbidding

Het is belangrijk en Bijbels om God te loven en te aanbidden. Je prijst God om wie Hij is en je aanbidt Hem om dichter bij zijn hart te komen. Dat kan je heel goed alleen doen (thuis, op je werk, in de auto), maar het is ook heerlijk om dat samen met anderen te doen. Op zondagochtend beginnen we de dienst altijd met het loven en aanbidden van onze God.

Dat doen we met piano, gitaar, drum, klarinet, djembé, saxofoon… maar natuurlijk ook met onze stem. We zingen Nederlandstalige, maar ook Engelstalige liederen. Ingetogen, maar ook uitbundige liederen. Samen aanbidden we God en prijzen we Hem!

Waarom? Simpelweg omdat Hij ons gemaakt heeft om Hem te aanbidden. God geniet ervan als we tot Hem zingen. En wij genieten er ook van!

In een aanbiddingsdienst proberen we in ‘Gods rivier’ te komen. Dit betekent dat we God aanbidden op de manier zoals Hij dat wil. En het is fantastisch om in die rivier te kunnen zwemmen! 
In de Bijbel staat: “Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.”
Wilt u ook God aanbidden? Kom dan! Aanbid Hem!


Gebed

Gebed zien wij als de motor van de gemeenteopbouw.

Elke zondagochtend voor de samenkomst, om half tien, is er gebed.

Het GemeenteGebed is één keer per 14 dagen op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur (zie de agenda).

Het is altijd erg bemoedigend om samen de Heer te danken en ook samen de noden bij Hem te brengen.

 

Pastoraat

De gemeente functioneert beter als mensen op geregelde tijden in kleine groepen, ook wel huiskringen genoemd, bij elkaar komen. De huiskringen bieden ook een goede mogelijkheid tot eerstelijnspastoraat.

Het kan echter gebeuren dat de basiszorg niet voldoende is. Er kunnen vragen of kwesties zijn die niet kunnen worden besproken binnen de samenkomsten op zondag of in je huiskring. Daarvoor bieden we gestructureerde zorg aan door een pastoraal team.

Naast regulier pastoraat is er ook bevrijdingspastoraat. Bevrijdingspastoraat wordt gegeven nadat blijkt dat de problemen een demonische oorzaak hebben of als er sprake is van ongezonde bindingen of denkpatronen.


Kleine groepen

Gelegenheid om in kleine groepen te leren, te praten, te delen, elkaar te bemoedigen, is er om de 14 dagen in het gebouw van Beréa aan de Gildeweg. We beginnen de avond samen en gaan dan in kleine groepjes uiteen.

In kleine groepen is er veiligheid, kom je meer tot je recht en ontstaat er ook sneller verbondenheid. Door die verbondenheid zijn we ook door de weeks bij elkaars leven betrokken en kunnen we er voor elkaar zijn op allerlei fronten, geestelijk of heel praktisch.