Wie zijn wij? - algemeen

We willen graag een kleurrijke kerk vol liefde en passie zijn.

Kleurrijk
Beréa Vlissingen is een Volle Evangelie Gemeente, een multiculturele familiekerk voor jong en oud. In de zondagse samenkomsten horen we vertellen uit en over het Woord van God (de Bijbel), wat ons weer inspireert om daar door de weeks mee aan de slag te gaan. Ook nemen we tijdens de dienst veel tijd voor lofprijzing en aanbidding. Met onze liederen en muziek danken, loven en eren wij de Here God. Ieder aanbidt en ervaart God op zijn eigen, creatieve manier. Er is veel ruimte voor het werk van de Heilige Geest.

Passie
We willen leven vanuit het hart van God de Vader, handelen in de naam van de Here Jezus Christus en gevuld zijn met de kracht van de Heilige Geest.

Liefde
We hebben oog voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Beréa Vlissingen bestond in 2014 al weer dertig jaar.
Beréa was in de tijd van het Nieuwe Testament een stad in het huidige Griekenland. Paulus bezocht deze stad op één van zijn zendingsreizen. Van de gelovigen in Beréa werd gezegd: “Zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of de dingen zo waren.”(Handelingen 17:11 - HSV)

Wie zijn wij? - gemeente als een lichaam
Wij zien de Bijbelse gemeente als het lichaam van Christus. 
In de Bijbel staat:  Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk Zijn leden. (eerste brief aan de gemeente van Korinthe 12 : 27 - HSV) en:  Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente.(brief aan de Kolossenzen 1:18 - HSV)

Er is een wereldwijde gemeente, maar wij erkennen ook dat op elke plaats en in elke tijd christenen gestalte geven aan het lichaam van Christus door het vormen van een plaatselijke gemeente.

Het is belangrijk om deel te zijn van een plaatselijke gemeente, om een thuisgemeente te hebben.
In je thuisgemeente kun je zorg en onderwijs ontvangen, kun je opgebouwd en toegerust worden.
In je thuisgemeente kun je je gaven en talenten inzetten om mee te bouwen aan de bouw van een geestelijk huis. Je bent dan een levende steen in het bouwwerk dat we samen bouwen: een geestelijk huis, een gemeente. Met als doel dat door die gemeente het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in de wereld.
Een belangrijke vraag aan iedereen die lid wil worden van onze gemeente is: bouw je mee aan dit geestelijk huis, aan deze gemeente?

Als u belangstelling heeft om lid te worden, kunt u contact opnemen.

Wie zijn wij? - oudsten en bestuur


Martin en Tinie Timmer (oudstenechtpaar, tevens secretaris)
Roy en Anita Weeber (oudstenechtpaar, tevens penningmeester)
Twan Snell (oudste)